logo
Shenzhen Conghui Precison Hardware Co., Ltd.
ผู้ผลิต, บริษัทจัดจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ค้าส่ง
ผลิตภัณฑ์หลัก:ตัวยึด,อะไหล่ Custom,ปั๊มชิ้นส่วน,CNC ชิ้นส่วน,สลักเกลียวไทเทเนียม